Yleistä

Kansainvälinen Radiotieteen unioni (International Union of Radio Science; Union Radio Scientifique Internationale, URSI) perustettiin vuonna 1919 edistämään radiotieteen tutkimusta. URSI:lla on 40+4 maassa kansalliskomitea, joka huolehtii URSIn päämäärien edistämisestä kansallisella tasolla ja toimii yhdyssiteenä URSIn päämajaan.

URSIn perustamisen aikaan kaikki tietoliikenteen, elektroniikan ja ympäristön havainnoinnin tutkimus tapahtui radioaalloilla. Nykyään URSIn toiminta-alue kattaa koko sähkömagneettisen spektrin, vaikka URSIn nimi onkin pysynyt entisellään. URSIn päätapahtuma on kolmen vuoden välein pidettävä yleiskokous.

URSIn tieteellinen toiminta jakautuu 10 tieteelliseen komissioon. Komissioilla on omia vuosittaisia konferensseja. Suomen Radiotieteen Kansalliskomitealla on 15 jäsenyhteisöä, jotka ovat pääasiassa yliopistoja, tutkimuslaitoksia ja tieteellisiä seuroja. Kukin jäsenyhteisö nimittää 1-3 edustajajäsentä Kansalliskomiteaan. Kansallinen päätapahtuma on Radiotieteen päivät. Kansalliskomitean toimintaa ohjaavat kolmeksi vuodeksi valitut toimihenkilöt ja työvaliokunta.